Blog


W 2021  roku  Polskie Towarzystwo  Kolposkopii i Patofizjologii  Szyjki Macicy  i Polskie  Towarzystwo Ginekologii  i  Położnictwa    wydało  wspólne rekomendacje  wprowadzenia  wtórnej  profilaktyki  raka szyjki  macicy  HPV-zależnego  oraz zastosowania  podłoża płynnego  jako nośnika  materiału komórkowego , który  umożliwia  wykonanie  kilku  testów  diagnostycznych  z jednego  pobrania  (  LBC - cytologia  płynna , testu w kierunku HPV i testu immunocytochemicznego   p16/ ki 67 ) .  

Zalecenia  Polskiego  Towarzystwa Ginekologii  i Położnictwa  dotyczące  wtórnej  profilaktyki raka szyjki macicy  z 2022   roku  

1. zalecenia  profilaktyczne dotyczą  pacjentek od 25  do  74  roku  życia  ( bez  górnej  granicy ) 

2. badania  cytologiczne  (  konwencjonalna lub  LBC )  co 1-3  lat 

3. cotesting (  cytologia  płynna + test  HPV HR  )  co  3-5  lat 

4. test  HPV  HR  co  3-5  lat 

Europejskie  zalecenia  wtórnej  profilaktyki  raka szyjki macicy  

1. cytologia    co  3  lata   od 20-30  roku życia  do  60-65  roku życia 

2. test  HPV   co  5  lat  od  30  do  60-65  roku  życia 

3.cotesting  niezalecany 

4.  test HPV HR niezalecany poniżej  30  roku życia 

 

Testy  HPV  HR nie są  rekomendowane u   partnerów  pacjentek   HPV  HR  dodatnich  z wyjątkiem :

1. jeżeli mają  objawy   infekcji wirusowej 

2. są z grupy wysokiego ryzyka raka odbytu  (   z infekcją  HIV   lub preferujących  seks analny ) 

 

Celem postawionym  dla Europy  w zakresie profilaktyki  raka szyjki macicy  w  programie  WHO Call  for Action  2020  z realizacją  do 2030  roku  jest  triada 90- 70 -90  

1. 90 % dziewcząt  i chłopców   zaszczepionych  p/ HPV  do 15  roku życia 

2.  70 %  kobiet   przebadanych   wysoko  efektywnym  testem skriningowym  minimum 2 x  w życiu  w 35  i  45   roku życia 

3. objęcie 90 %  kobiet  z rozpoznaniem  stanów  przednowotworowych i  nowotworowych szyjki  macicy   opieką  onkologiczną

Szczepienia  p/  HPV 

Opieka prekoncepcyjna 

 

do góry