Nasze usługi

Poznaj pełen zakres usług, które oferujemy. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdej z nich oraz obowiązującymi cenami.


Konsultacja ginekologiczna z cytologią płynną LBC

Konsultacja ginekologiczna z cytologią płynną LBC

Konsultacja obejmuje badanie ginekologiczne, pobranie cytologii płynnej LBC i wykonanie USG ginekologicznego. Cytologia płynna to nowa technika badania w kierunku raka szyjki macicy, w której wymaz z szyjki pobierany jest na specjalne podłoże płynne a nie na szkiełkowe jak w metodzie tradycyjnej. LBC cechuje wyższa czułość badania, co zwiększa szanse na wykrywanie nieprawidłowych komórek na szyjce macicy. Cytologia płynna jest dedykowana pacjentkom w każdym wieku, ale szczególnie kobietom w okresie rozrodczym, nosicielkom wirusa HPV oraz pacjentkom z nieprawidłowymi cytologiami w przeszłości i utrzymującymi się stanami zapalnymi w obrazie cytologii klasycznej, co w sposób znaczący zmniejsza czułość i swoistość badania . Cytologia płynna umożliwia wykonanie innych badań z jednego pobrania np. typowania wirusów HPV lub badania CINTEC+.

U pacjentek miesiączkujących badanie powinno być przeprowadzane między 10 a 14 dniem cyklu. Wizyty profilaktyczne powinny odbywać się co roku. W trakcie konsultacji omawiane są czynniki ryzyka chorób onkologicznych, profilaktyka nowotworów narządów płciowych, rodzaje i sposoby antykoncepcji, zasady opieki prekoncepcyjnej, możliwości hormonalnej terapii zastępczej oraz modyfikacja stylu życia i zasady dietetyczne okresu okołomenopauzalnego.

Cena: 300

Konsultacja ginekologiczna z badaniem cotestingu (cytologia płynna LBC + typowanie wirusa HPV)

Konsultacja ginekologiczna z badaniem cotestingu (cytologia płynna LBC + typowanie wirusa HPV)

Cotesting to połączone badania cytologii płynnej LBC i typowania wirusów HPV pobrane na jedno podłoże płynne. Badanie szczególnie dedykowane pacjentkom młodym w przedziałach wiekowym 20-30 lat oraz pacjentkom z nieprawidłowymi wynikami badań cytologicznych jako uzupełnienie diagnostyki wstępnej. W styczniu 2021 zostały opracowane i opublikowane rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy o zastosowaniu podłoża płynnego, które umożliwia wykonanie jednoczasowego badania cytologii płynnej LBC, typowania wirusa HPV oraz testów immunocytochemicznych p16/Ki-67. 

W przypadku wykrycia wysokoonkologicznych typów wirusa HPV lub nieprawidłowego wyniku badania LBC wskazane jest pogłębienie diagnostyki o wykonanie badania kolposkopowego z ewentualnym pobraniem wycinków szyjki macicy.

Cena: 400

Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży

W czasie pierwszej wizyty zbierany jest wywiad dotyczący czynników ryzyka ciąży, ocena ogólna stanu zdrowia pacjentki, zakładana jest dokumentacja lekarska (karta ciąży), przeprowadzane jest badanie położnice i USG w celu oceny prawidłowego przebiegu ciąży oraz przedstawiane są rekomendacje dotyczące zaleceń, badań obowiązkowych i dodatkowych wg Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Wizyty w okresie ciąży powinny odbywać się co miesiąc lub częściej, jeżeli sytuacja tego wymaga. Pod koniec ciąży badania przeprowadzane są co tydzień. 

Cena: 250

Wkładka hormonalna Mirena

Wkładka hormonalna Mirena

Konsultacja, kwalifikacja do zabiegu, USG, założenie wkładki hormonalnej 5-letniej Mirena.

Mirena to długoterminowa, nowoczesna metoda antykoncepcyjna (5 letnia). To wkładka wewnątrzmaciczna, która posiada na pionowym ramieniu mały zbiornik z hormonami - lewonorgestrelem, który uwalnia się w ciągu 5 lat jej działania. 

Przed założeniem wkładki niezbędne są: badanie ginekologiczne, pobranie cytologii szyjki macicy, wykonanie usg ginekologicznego, wykluczenie ciąży oraz nieprawidłowości endometrium i współistnienia chorób przenoszonych drogą płciową. 

Wskazaniem do zastosowania Mireny poza działaniem antykoncepcyjnym są nadmierne krwawienie miesiączkowe, profilaktyka przerostów endometrium i polipów endometrialnych, profilaktyka niedokrwistości wtórnej, zmniejszenie wielkości mięśniaków macicy oraz wspomagające działanie hormonalne na endometrium w trakcie hormonalnej terapii menopauzy.

Cena: 1300

Wkładka hormonalna Kyleena

Wkładka hormonalna Kyleena

Konsultacja, kwalifikacja do zabiegu, USG, założenie wkładki hormonalnej 5-letniej Kylenna.

Cena: 1300

Wkładka klasyczna

Wkładka klasyczna

Konsultacja, kwalifikacja do zabiegu, USG, założenie wkładki klasycznej (niehormonalnej) 5-letniej. 

Jest to metoda antykoncepcyjna długoterminowa (5 lat) o wysokiej skuteczności działania. Polega ona na założeniu elastycznej wkładki (z tworzywa sztucznego) do jamy macicy. Wkładki wewnątrzmaciczne klasyczne posiadają najczęściej elementy miedzi, srebra i złota. Działanie antykoncepcyjne wkładki polega na współdziałaniu kilku czynników w tym m.in. utrudnieniu plemnikom dostępu do komórki jajowej przez: zablokowanie plemnikom wejścia do jajowodów - ramiona wkładki stanowią barierę mechaniczną, ograniczenie ruchliwości plemników przez zwiększenie gęstości śluzu szyjkowego oraz eliminację plemników dzięki uwalnianiu do śluzu szyjkowego leukocytów.

Cena: 700

Implant podskórny założenie / jednoczasowe usunięcie + założenie

Implant podskórny założenie / jednoczasowe usunięcie + założenie

Konsultacja, kwalifikacja do zabiegu, USG, założenie 3-letniego implantu podskórnego antykoncepcyjnego Implanon w znieczuleniu miejscowym.

Cena: 1000 / 1200

Kolposkopia

Kolposkopia

Kolposkopia jest główną metodą diagnostyczno-terapeutyczną screeningu (wykrywania) raka szyjki macicy, niezależnie od pierwotnej metody przesiewowej. Wskazaniem do wykonania kolposkopii są: wykrycie wirusa HPV-16, 18 i/lub 31, dodatni wynik obecności białek wirusa HPV-p16/ki67, nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego (ASCUS, ASC-H, HSIL, AGC), obecność wirusów nie-16 i nie-18 z powtórnego badania w ciągu 12 miesięcy.

Badanie kolposkopowe zostało opracowane przez PTKiPSM (Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy) według najnowszych standardów międzynarodowych pod nazwą "Projekt Kolposkopia 2020". Badanie umożliwia wizualizację szyjki macicy i pochwy pod mikroskopem za pomocą urządzenia o nazwie kolposkop, który dzięki optyce i specjalnym filtrom oceania szyjkę macicy i daje możliwość celowanego pobrania materiału do badania histopatologicznego.

Badanie powinno być wykonane w I fazie cyklu, po miesiączce, przez certyfikowanego lekarza. 

Cena: 550

Szybki test antygenowy w kierunku wykrywania HPV 16/18

Szybki test antygenowy w kierunku wykrywania HPV 16/18

Test MobiLab HPV 16/18 jest szybkim testem antygenowym do jakościowego wstępnego wykrywania białek wirusa brodawczaka ludzkiego HPV o genotypie wysokiego ryzyka 16 i 18 w badanych próbkach z wymazu pobranego z szyjki macicy. Test jest przeznaczony di gabinetowego badania przesiewowego w diagnostyce stanów przednowotworowych raka szyjki macicy.  Czułość 93,2%. Czas oczekiwania na wynik: 10-15 min. Test MobiLab 16/18 jest wykonywany u pacjentek, u których zachodzi podejrzenie HPV 16 lub 18, a także u tych, które chcą natychmiast wiedzieć czy mają jeden z dwóch najbardziej groźnych typów wirusów.

Cena: 50

do góry